Behandelingen op locatie

Ik kom langs bij uw bedrijf;

Boeken kan al vanaf 10 opeenvolgende behandelingen per werkdag.

Voor een eenmalig, wekelijks of maandelijks event, neem gerust contact op.

Stoelmassage Prijs
Preventief € 15,00
Curatief € 20,00

U kunt de massages opnemen in de werkkostenregeling

Per 1 januari 2015 is voor werkgevers de werkkostenregeling verplicht. Alles wat u als werkgever vergoedt of verstrekt aan een werknemer wordt in eerste instantie tot het loon gerekend. Ook als het gaat om het vergoeden van kosten! Het grote voordeel van de werkkostenregeling is dat u niet langer alles op individueel werknemersniveau hoeft vast te leggen, wat zorgt voor een meer eenvoudige loonkostenadministratie en een besparing op controles van de fiscus.

Ik adviseer bedrijven daarom om de massages op te nemen in het arbo-plan waardoor het forfait van de werkkostenregeling ongemoeid blijft.

Stoelmassage valt onder een aantal voorwaarden tot de nihilwaarderingen waardoor de massages onbeperkt en onbelast aan de medewerkers kunnen worden aangeboden en het forfait van 1,2% ongemoeid laten. De enige voorwaarden waaraan u volgens de belastingdienst moet voldoen zijn:

  • U hebt als werkgever een ARBO plan.
  • De massages maken hier in redelijkheid deel van uit.
  • De aangeboden dienst vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • De duur en frequentie van de massages geschiedt naar redelijkheid.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Ziekteverzuim

Bijna de helft van de Nederlandse werknemers gaf in 2013 aan het afgelopen jaar afwezig te zijn geweest op het werk om gezondheidsredenen. Het percentage mannen dat verzuimde lag iets lager (45,6%) dan het percentage vrouwen (50,0%). Met name in de leeftijdscategorie 25 tot en met 34 jaar was het aandeel vrouwelijke werknemers dat verzuimde hoog (57,8%). Indien iemand langdurig ziek is (104 weken), komt hij of zij in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

De oorzaken van middellang/langdurig verzuim (langer dan 3 à 4 weken) verschillen voor mannen en vrouwen. De grootste veroorzaker bij mannen is het hebben van 'overige lichamelijke aandoeningen' (40%). Voor vrouwen zijn psychische aandoeningen met 41% de grootste veroorzaker. Voor mannen en vrouwen samen geldt dat 'overige lichamelijke aandoeningen' het grootste aandeel (38,1%) beslaat van het ziekteverzuim. Onder 'overige aandoeningen' worden vooral hart- en vaatziekten (4,9%), maag- en darmklachten (4,8%), neurologische aandoeningen (4,7%), urogenitale klachten (3,8%) en longklachten (3,8%) verstaan (ArboNed (link is external), 2015).

Graag nodig ik u uit mijn brief te lezen op de nieuwspagina